• Kumluca http://www.booked.net/
    +16°C

Başkan'ın Mesajı

         
    BAŞKANDAN
Saygıdeğer Üyelerimiz ve Değerli Okuyucular,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını; “Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetiminde seçilen kamu tüzel kişiliklerdir”, şeklinde tarif etmektedir. Anayasamızın bu tarifi, Türkiye’deki tüm oda ve borsalar ile bunların üst kuruluşu olan Birliğin faaliyet alanlarını, amaçlarını, üstlendikleri tarihi sorumlulukları, çağdaş ve büyük Türkiye hedeflerine ulaşılmasında tatbik edilecek ilkeleri ve yöntemleri göstererek, meslek kuruluşları için bir yol haritası çizmektedir.

Kumluca Ticaret Borsası, alanında lider olan ve varlığını başarıyla sürdüren bir kurum olarak gelenekselleşen hizmet anlayışını geliştirmek, tarım sektörü ve tarım piyasaları konusundaki tecrübesine dayanarak faaliyetlerini çeşitlendirerek etkinleştirmek anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürmektir.
Hizmet aşkımız, çalışma azmimiz Kumluca’ ya ve Kumlucalılara duyduğumuz sevginin en güzel ifadesidir. Sizlerden aldığımız güç ve destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmaları ilkelerimizden, şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten ödün vermeden sürdürmeye devam edeceğiz.

Yaptığımız çalışmalarda hep yanımızda hissettiğimiz Borsa üyelerimize, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve personelimize teşekkür ederim.